Update: Inmiddels is dit artikel verouderd. De nieuwste versie van dit artikel met alle relevante informatie kun je vinden op Kamernet: Mag ik mijn woning met hypotheek verhuren?

Verhuren is een redelijk makkelijke manier om extra geld te verdienen, vooral als je een leegstaande woning tot je beschikking hebt. Zo een woning kun je natuurlijk tijdelijk verhuren, aan studenten bijvoorbeeld. Het is in zo een geval erg belangrijk om alle regels en wetgeving omtrent het tijdelijk verhuren van een woonruimte te kennen. Deze staan vastgelegd in de Leegstandwet en hieronder kun je er alles over lezen.

Makkelijk

Het kabinet heeft het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht. De volgende regels gelden:

  • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Is een vergunning vóór 1 juli 2013 afgegeven? Dan blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning staat.
  • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.
  • De vergunning voor te koop staande koopwoningen geldt voor 5 jaar. Bij een lopende vergunning is verlenging niet nodig, maar geldt de vergunning alsnog voor 5 jaar. Je kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.
  • Het moet gaan om woonruimte in een te koop staande woning die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning), in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond werd of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Een eigenaar van een woonruimte mag meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

Vergunning

De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen  kun je aanvragen bij de gemeente. Hiervoor gebruik je een formulier genaamd “aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte”. Bij te koop staande koopwoningen wordt de vergunning ineens verleend voor 5 jaar.

Bank

Voor tijdelijke verhuur heb je ook toestemming nodig van de bank of de andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat de opbrengsten van de huur gebruikt worden om de hypotheek verder af te lossen. Vergeet ook niet je verzekeraar op de hoogte te stellen over de verhuur.

Huurbescherming

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch bij het verlopen van de vergunning. Is een verlenging van de vergunning aangevraagd en is er nog geen beslissing genomen? Dan loopt de huurovereenkomst door.

Huurcontract

In onze andere blogs kun je al lezen wat er in je huurcontract moet staan. Maar omdat dit over een tijdelijke huur van een leegstaande woonruimte gaat, horen er enkele specifieke elementen terug te komen in het huurcontract. In de (schriftelijke) huurovereenkomst moet duidelijk staan:

  • dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet;
  • dat er een vergunning is;
  • voor welke termijn de vergunning is;
  •  welke maximale huurprijs in de vergunning staat (voor zover van toepassing).

Voldoet de huurovereenkomst hier niet aan? Dan loopt de verhuurder het risico dat de verhuur als gewone verhuur wordt gezien. In dat geval kan hij de huur niet beëindigen.

Huurprijs

De huurprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. De maximale huurprijs wordt vastgesteld met het puntensysteem voor huurwoningen. Voor te koop staande koopwoningen staat bij nieuwe vergunningen geen maximale huurprijs meer in de vergunning. De huurprijs is in die gevallen vrij overeen te komen. Hier kun je meer lezen over het bepalen van de huurprijs!

BELASTING

Wanneer je je woning tijdelijk  verhuurd, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Eindigt de verhuur en komt de woning weer leeg te staan? Dan mag je opnieuw de hypotheekrente aftrekken.

Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur. Dit is mogelijk tot en met het jaar 2014. Als de verhuur daarna eindigt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning). Hij valt in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

HEB JIJ EEN WOONRUIMTE TE HUUR? HIER KUN JE ‘M DIRECT OP KAMERNET PLAATSEN!

Wil jij meer tips voor verhuren? Kijk dan ook bij de onderstaande artikelen!

VERHUREN AAN BUITENLANDSE STUDENTEN

ZO MAAK JE JE WONING VERHUURKLAAR

TIPS BIJ HET ONDERHUREN VAN JE KAMER!

 

Heb jij wat aan deze tips? Of wil je over andere onderwerpen lezen? Laat hieronder dan tips achter voor toekomstige artikelen op onze blog!