UPDATE: Dit artikel is verouderd. Alle tips en informatie rondom het bepalen en wijzigen van de huurprijs van de woonruimte kun je hier terugvinden op Kamernet: Tips voor verhuurders / huurprijs en hoe bepaal je de huurprijs?

Heb jij een woning of kamer die je wilt verhuren? Dan zijn er natuurlijk onwijs veel regels aan verbonden. Het is belangrijk om deze allemaal in één overzicht terug te vinden. In dit artikel vind je alles over de huurprijs van een woning.

Kamers vallen in de categorie onzelfstandige woningen. Dat zijn woningen waarbij 1 of meerdere voorzieningen worden gedeeld met andere bewoners

[HIER KUN JE GRATIS JE WOONRUIMTE VERHUREN]

Puntensysteem

De prijs voor de kamer is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten, zoals kosten voor water en energie. De maximale kale huurprijs bepaal je aan de hand van het puntensysteem. De huurcommissie heeft een handige tool waarmee je de maximale huurprijs kunt berekenen. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel.

Met het puntensysteem wordt een lijst met onderdelen meegeteld bij het bepalen van de huurprijs, zoals eigen keuken of gedeelde keuken en eigen badruimte of gemeenschappelijke badruimte. Daarnaast worden extra voorzieningen meegenomen, hierbij kun je denken aan een (gezamelijke) buitenruimte of speciale fietsenberging. Daarnaast houdt het systeem ook rekening met specifieke aftrekpunten, zoals kleine ramen en geen lift bij hoge woningen.

De hele som komt uit op een maximale huurprijs die je als verhuurder kan handhaven. De huurder zelf kan dit ook narekenen. Indien de huurder het niet eens is met de huurprijs die jij als verhuurder hebt bepaald, kan de huurder naar de huurcommissie stappen. Wat de huurcommissie doet kun je hier lezen. Via deze link kun je je maximale kale huurprijs berekenen volgens het puntensysteem.

Servicekosten

Nu de kale huur is berekend, is het tijd om de all-in huurprijs vast te stellen. De all-in huur is de kale huurprijs, de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit niet van elkaar gescheiden.

Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder bovenop de huurprijs mag rekenen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. De kosten voor gas, water en elektriciteit (nutsvoorzieningen) vallen niet onder de servicekosten, als de huurder een eigen meter heeft.

Elk jaar dien je als verhuurder een overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen van het afgelopen jaar (januari tot en met december) te presenteren aan je huurder(s).

De verhuurder kan voorstellen het pakket van diensten en bijbehorende kosten te wijzigen. Wel moeten  minimaal 70% van de huurders van je woning instemmen met de wijzigingen. Dan geldt de wijziging in het servicekosten pakket voor alle huurders. Gaat een individuele huurder niet akkoord? Dan kan hij naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dat moet hij doen binnen 8 weken nadat hij heeft gehoord dat 70% van de huurders wel heeft ingestemd.

Hier kun je duidelijk en overzichtelijk terugvinden wat wel en niet onder servicekosten valt.

Verhogen?

De algemene regel voor prijs verhogen is dat de huur niet vaker dan 1 keer per 12 maanden verhoogd mag worden. Op deze hoofdregel geldt bij particuliere huurovereenkomsten maar 1 uitzondering: de huur mag tussendoor extra verhoogd worden als de verhuurder verbeteringen of nieuwe voorzieningen aan de woning heeft aangebracht.De verhuurder mag de huurprijs na renovatie alleen verhogen als:

  • de huurder vooraf toestemming heeft gegeven voor de woningverbetering;
  • de nieuwe voorziening meer woongenot (comfort) biedt dan de oude.
  • de huurverhoging in een redelijke verhouding staat tot de kosten die de verhuurder maakt.
  • de verhuurder via dwang door de gemeente woningverbeteringen moet aanbrengen.

Uitvoering van achterstallig onderhoud is meestal geen reden voor extra huurverhoging. Door delen van een woning te herstellen of te vervangen is het wooncomfort immers niet toegenomen. Na de extra huurverhoging mag de huurprijs niet hoger zijn dan de maximale huurprijs voor uw kamer. Als u de huur van een lopend huurcontract wilt verhogen, moet u dit minimaal 2 maanden vooraf schriftelijk meedelen aan de huurder.

Tot slot

Als u een conflict heeft met uw huurder over het al dan niet verholpen zijn van ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten, kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Meer informatie over de huurcommissie kun je hier lezen.

Je kamer verhuren kan heel simpel bij Kamernet. Je kunt hier de prijs  inclusief en exclusief aangeven.  Ook zijn hier de meeste woningzoekenden geregistreerd in Nederland. Zo ontmoet jij snel je nieuwe huurder!

Heb jij nog andere tips of vragen over de huurprijs bepalen? Laat het hieronder achter in de comments!

 

Bron