Hogescholen gebruiken lonkende praatjes in plaats van objectieve cijfers in de voorlichting over studiekeuze aan de toekomstige HBO-student. Uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) naar voorlichtingsfolders blijkt dat hogescholen meer bezig zijn met het verkopen van hun studies in plaats van scholieren een eerlijke voorlichting te geven.

Met de open dagen voor de deur staat het werven van nieuwe studenten weer hoog op de agenda bij hogescholen. “Studiekiezers krijgen lang niet alle informatie die ze nodig hebben om een afgewogen keuze te maken”, aldus Kai Heijneman, voorzitter van de LSVb. Uit het onderzoek blijkt vooral dat er veel informatie ontbreekt in brochures. Het aantal contacturen en de werkgroepsgrootte worden vaak onbenoemd gelaten. Ook over het arbeidsperspectief wordt weinig vermeld.

Studeren wordt steeds duurder en studenten worden geacht steeds sneller af te studeren. Een verkeerde studiekeuze kan dus een dure vergissing zijn. Heijneman “Er wordt veel van een student gevraagd, het minste wat een student kan verwachten is dat de hogeschool feitelijke en eerlijke informatie geeft”.

Soort informatie Aanwezig in % folders
Aantal contacturen 28%
Aantal eerstejaars 1,1%
Werkgroepsgrootte 11%
Uitval in het eerste jaar 0%
Extra studiekosten 62%
Kans op een baan 38%
Verwacht startsalaris 8%

Bron: Onderzoek LSVb