Starters en bedrijven in Nederland zijn niet tevreden met de aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt. Zij beoordelen deze aansluiting slechts met een 6,5. Om het hbo kwalitatief beter aan te laten sluiten op de praktijk, geven zowel starters, bedrijven als hbo docenten aan dat opleidingen meer stages in hun programma moeten opnemen.

Meer dan 1.300 respondenten gaven hun mening over de inhoud van hbo opleidingen in Nederland in een onderzoek uitgevoerd door StudentenBureau.

Tevredenheid over de studierichting en de aansluiting op de arbeidsmarkt
Uit het onderzoek komt naar voren dat een hbo IT opleiding de beste keus is voor studenten als het gaat om tevredenheid over de studie-inhoud. 80 procent van de IT studenten zou opnieuw dezelfde studie kiezen en met een 7,1 zijn zij het meest tevreden over de aansluiting van hun studie op de arbeidsmarkt. Ook logistieke en technische opleidingen scoren goed. Bedrijfskundige en commerciële opleidingen sluiten het slechts aan op de arbeidsmarkt met respectievelijk een 6,6 en een 6,1. Studenten van de Fontys Hogeschool en Hogeschool Utrecht zijn bovengemiddeld tevreden over hun studierichtingkeuze vergeleken met andere opleidingen. Studenten en bedrijven beoordelen de aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt gemiddeld met een 6,5. Docenten zijn echter positiever over de inhoud van de hbo lesprogramma’s; zij geven dit gemiddeld een 7,6.

Kiezen voor een andere studie

De helft van de studenten zou achteraf een andere studiekeuze gemaakt hebben. Vooral HRM (57 procent)en bedrijfskundige/ commerciële (54 procent) studenten hadden achteraf een andere keuze gemaakt. De belangrijkste motieven hiervoor zijn andere interesses, een mindere kwaliteit van de opleiding en te weinig kansen op een goede baan. Opvallend is dat een derde van de studenten aangeeft dat de inhoud van de studie anders was dan vooraf verwacht.

Overbrugging van het gat tussen hbo en arbeidsmarkt

62 procent van de starters heeft tijdens hun eerste baan een gat in kennis moeten overbruggen. Dit hebben ze opgelost door zelf de literatuur in te duiken (52 procent), maar ook door ondersteuning door middel van een inwerktraject (48 procent) en coaching on the job (42 procent) bij het bedrijf.

Zoektocht naar een baan

Gemiddeld zoeken afgestudeerden 2 à 3 maanden naar een eerste baan; echter sluit deze niet altijd aan op het juiste studieniveau en studierichting. IT, technische en logistieke starters zoeken het kortst naar een baan (minder dan twee maanden) en werken meer op niveau dan andere starters. Starters die aan de Hogeschool Inholland hebben gestudeerd, hebben de meeste moeite met het vinden van een baan. Zij zoeken gemiddeld een maand langer naar een eerste functie dan studenten met een diploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Belangrijkste kansen ter verbetering van het hbo

Starters, bedrijven en ook docenten pleiten voor meer stages en praktijkervaring tijdens een hbo opleiding. Docenten roepen daarnaast meer hulp in vanuit de overheid: “Er blijft nu te weinig tijd over voor docenten om veelvuldig met het bedrijfsleven contact te onderhouden”. Om stappen te zetten op weg naar een kwalitatief sterk hbo onderwijs dat aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven, zoals ook het kabinet Rutte II als doelstelling heeft, moeten alle betrokkenen – studenten, bedrijven, docenten en de politiek – structureel tijd en prioriteit geven aan gesprekken met elkaar.

Bron: Managers Online