Dit jaar zijn er minder bachelorstudenten op kamers gegaan dan het jaar ervoor. In het collegejaar 2014-2015 woonde 28% van de beginnende studenten onder de 19 op kamers, een jaar later was dat nog maar 13%. Van alle studenten waren 37% uitwonend in het collegejaar 2014-2015, een jaar later was dat nog 30%. Dit blijkt uit onderzoek van Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters. Zij hebben gegevens van de DUO, het CBS en het ministerie van onderwijs  gecombineerd met de resultaten van een enquête onder 45.000 studenten.

Afschaffing basisbeurs

Sinds september 2015 krijgen nieuwe studenten geen basisbeurs meer. Hier kun je nog een keer bekijken wat er allemaal is veranderd. Qua financiën scheelt het ongeveer maandelijks 270 euro voor uitwonende studenten. Hierdoor moeten keuzen worden gemaakt, zoals wel of niet op kamers gaan. Bij de invoering van het leenstelsel waarschuwden jet LAKS en Kences al voor dat studenten nu minder snel op kamers zouden gaan maar ook minder (lang) zouden studeren.

Het echte studentengevoel

Wanneer studenten langer thuis blijven wonen, hebben ze minder binding met de opleiding, studiegenoten en de studentenstad. Dit heeft dan weer invloed op de ontwikkeling van de studentensteden, maar ook op het zogenoemde studentengevoel bij de nieuwe studenten. De studietijd is een ideale periode om te beginnen met contacten leggen en te netwerken en op kamers gaan bevordert dat.

Verschillen per stad

Per stad is de verdeling van uitwonende studenten anders. In Wageningen bijvoorbeeld woonden in 2014 nog 88 procent van de eerstejaars studenten op kamers, een jaar later was dat nog maar 45 procent. Ook in studentensteden Enschede, Delft, Vlissingen en Eindhoven is de daling opvallend. Daar studeren volgens Kences veel 17- en 18-jarigen, waardoor het effect van het leenstelsel groter uitvalt dan in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht.

Toch geen overschot aan kamers

Hoewel er minder Nederlandse eerstejaars studenten op kamers gaan, betekent dit niet dat alle studentenwoningen leeg staan. Dit komt doordat de vraag het aanbod nu eenmaal overstijgt. De vraag vanuit Nederland neemt af, maar het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt neemt toe. Die hebben allemaal een kamer nodig, daardoor neemt de vraag niet direct af.

Heb jij een woonruimte beschikbaar? Zet je kamer, studio of gehele appartement dan op Kamernet en bereik duizenden kamerzoekers – helemaal gratis. Klik hier voor het plaatsen. 

Wij vinden het vooral jammer dat studenten minder vaak op kamers gaan. Hoe denken jullie er over?

 

Bron