Na maandenlange speculatie en protesten is de knoop dan echt doorgehakt: de gratis basisbeurs voor studenten zal worden afgeschaft. Minister president Mark Rutte noemt het de “grootste onderwijshervorming in dertig jaar”. Hoe is dit tot stand gekomen en wat betekent dit nou eigenlijk voor jou als student?

In een notendop
Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering gaat 1 september in. De basisbeurs wordt vervangen door een zogenoemd studie voorschot. Dit voorschot bestaat uit een lening en een collegegeldkrediet. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs vervalt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. Met deze ingreep wilt het kabinet op termijn ongeveer €1 miljard besparen die vervolgens wordt geïnvesteerd in een kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Zo krijgen studenten bijvoorbeeld meer contacturen en minder massale hoor- en werkcolleges.

Politiek
De partijen VVD en PvdA hadden al in hun regeerakkoord in de herfst van 2012 dat zij de basisbeurs wilden inruilen voor een sociaal leenstelsel. De gehele fractie van de PvdA heeft voor deze plannen gestemd, terwijl zij ook enkele twijfels hadden bij sommige onderdelen. D66 en GroenLinks zijn uiteindelijk ingestemd met het plan, maar zochten alsnog naar een compromis. De partijen drongen onder andere aan dat de aanvullende beurs voor studenten uit de lagere inkomensgroepen omhoog gaat. Ook blijft de OV-studentenjaarkaart behouden, wordt de tergbetaaltermijn verlengd en hoeven afgestudeerden nooit meer dan 4% van hun inkomen terug te betalen per jaar, welke momenteel 12% is per jaar. Volgens D66 en GroenLinks garanderen zij zo dat het hoger onderwijs toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Maar vrijwel alle andere oppositiepartijen trekken dat sterk in twijfel. Zij zijn tegen het leenstelsel, omdat zij denken dat studenten ofwel worden opgezadeld met onverantwoordelijk hoge schulden, ofwel uit ‘leenangst’ afzien van een hbo- of universitaire studie. Uiteindelijk steunden de VVD, PvdA, GroenLinks en D66 de wet, waardoor er een meerderheid was en het huidige stelsel werd afgeschaft.

Wat betekent dit dan voor studenten?

Volgens Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, kan de studieschuld van studenten behoorlijk oplopen, zo verteld hij in een interview met Den Haag FM: “Die studieschulden gaan nu gemiddeld tussen de 21.000 en de 30.000 euro worden. Dat is best wel een fors bedrag, puur om te studeren.” Volgens de voorzitter zullen minder mensen nog gaan studeren. “De verwachtingen over hoeveel dat er precies zijn, lopen nogal uiteen. De verwachting is in ieder geval dat het 2.000 scholieren zijn die aankomend jaar niet gaan studeren, puur om deze financiële reden.” Studenten dienen dus al het ontvangen geld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) terug te betalen aan de overheid.

Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste veranderingen:

Afbetalen: Dit begint zodra je het minimumloon (1500 euro) verdient. Je mag de schuld in 35 jaar af betalen en het bedrag dat je aflost mag nooit meer zijn dan 4 procent van je jaarinkomen.

Aanvullende beurs: Verdienen jouw ouders samen minder dan €46.000 euro per jaar? Dan heeft de regering goed nieuws voor je. Jij als thuis- of uitwonende student maakt dan aanspraak op een aanvullende beurs van maximaal 365 euro per maand, deze hoef je uiteraard niet terug te betalen.

Uitwonende studenten: deze krijgen nu 13.000 euro per jaar, maar moeten dit vanaf september gaan lenen.

Reizen: De OV-studentenjaarkaart blijft voor studenten, gelukkig maar!

Wat vind jij van de verandering? Laat je mening achter in de comments hieronder of op onze Facebook-pagina!

Bron beeld: Twitter Michel Rog