Een van de belangrijkste maatregelen voor nieuwe studenten is de afschaffing van de basisbeurs in de studiefinanciering. Ook de langstudeerboete is van de baan.

In het regeerakkoord spreken de VVD en de PvdA af dat nieuwe studenten vanaf het schooljaar 2014/2015 geen basisbeurs krijgen, maar geld kunnen lenen via een sociaal leenstelsel.

Lenen in plaats van krijgen
Op dit moment ontvangen meer dan 600.000 studenten in het hoger onderwijs 266,23 euro per maand als ze op zichzelf wonen en 95,61 euro per maand als ze bij hun ouders wonen. Als ze hun studie afronden dan hoeven ze deze bedragen niet terug te betalen. In het sociaal leenstelsel dat de basisbeurs gaat vervangen moeten ze al het geleende geld terugbetalen, inclusief een lage rente. Dit kost studenten dus duizenden euro’s per studiejaar meer.

OV-jaarkaart versoberd
Studenten krijgen vanaf 2015 geen OV-jaarkaart meer waarmee ze vrij kunnen reizen in heel Nederland. Hiervoor in de plaats komt een kortingskaart.

Langstudeerboete van de baan
Hier staat tegenover dat de langstudeerboete, die vanaf 1 september van kracht was, met terugwerkende kracht wordt afgeschaft. Studenten die bijvoorbeeld 2 jaar langer over hun studie doen dan de geldende duur betalen dus gewoon het wettelijke bedrag aan collegegeld.


Bron: Telegraaf.nl