Zes van de tien studenten zeggen minder naar colleges te gaan als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals in het regeerakkoord staat. Dat blijkt uit onderzoek van Eenvandaag gehouden onder 1700 studenten. Van de ondervraagde studenten zegt 19% begrip op te kunnen brengen voor het schrappen van het gratis ov. Een derde heeft begrip voor het afschaffen van de studiefinanciering.

Het programma ondervroeg ook scholieren. Van hen geeft 58% aan dat de verwachte reiskosten een grote rol gaan spelen bij de studiekeuze.

Eenvandaag kreeg honderden reacties binnen van boze studenten. Die geven aan dat ze straks tientallen tot honderden euro’s per maand extra kwijt zijn aan reiskosten. De ov-studentenkaart wordt namelijk vervangen door een kortingskaart. Maar zelfs als die korting 50% is zijn sommige studenten straks honderd euro per week extra kwijt. “Het lijkt me niet de bedoeling dat studenten de afweging moeten maken of ze zich een reis naar het college kunnen veroorloven of niet”, zegt voorzitter Kai Heijneman van de Landelijkse Studenten Vakbond (LSVb).

Onevenredig
Studenten worden volgens hem onevenredig hard getroffen. “Ze hebben negenhonderd tot elfhonderd euro per maand te besteden, terwijl een deel daarvan al een lening is. Door de bezuinigingenhebben ze een inkomensverlies van dertig procent. Dat is eigenlijk bizar.” De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens Heijneman geraakt als studenten minder colleges volgen. Hij verwijst naar uitspraken van de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra. Die zei maandagochtend op Radio 1 dat het sowieso niet gaat gebeuren dat de hogere inkomens de komende vier jaar meer dan tien procent van hun koopkracht moeten inleveren. “Voor de studenten gaat die vlieger kennelijk niet op.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg noemde het regeerakkoord vorige week al een ‘kaalslag voor studenten’. Voorzitter Thijs van Reekum stelde dat de kostenstijging voor de student ongeveer vijfduizend euro per jaar is.

Kamervragen
SP-Kamerlid Jasper van Dijk kondigt Kamervragen aan. Hij vreest ook dat de kwaliteit van het onderwijs afneemt als minder studenten college gaan volgen. “De regering zou het plan dan ook moeten schrappen. Studenten zijn hard nodig voor de kenniseconomie. Het is belangrijk dat zij niet belemmerd worden in het volgen van de opleiding.” Hij wijst er verder op dat er ‘geen cent’ bij komt voor onderwijs. “Alle reden om in actie te komen.”

Bij Kamernet.nl zijn wij nieuwsgierig naar hoe studenten met dit probleem om zullen gaan. Wat zou jij doen zonder ov-studentenkaart? Beantwoord onze poll!

Bron: Nu.nl