Faalangst bij scriptiestress is een veel voorkomend probleem. We zijn allemaal wel eens bang om te falen, maar soms kan de angst zo groot zijn, dat je je erdoor laat leiden en niet optimaal kunt presteren. Een goede scriptie afleveren lijkt dan een onhaalbaar doel. Wat zijn de oorzaken en symptomen van faalangst en wat kun je doen als je dit bij jezelf herkent?

Faalangst… wat is dat?


Faalangst is de angst om te falen of een bepaald doel niet te behalen. Je bent bang dat iets mislukt. De deadline van je scriptie ga je nooit halen! Faalangst is voornamelijk aangeleerd gedrag. Het ontstaat meestal wanneer je negatieve ervaringen opdoet die te maken hebben met presteren of studeren. Bewust of onbewust koppel je die negatieve ervaring aan alles wat te maken heeft met prestatie of studie. Faalangst kan zo groot zijn, dat je niet of niet optimaal kunt werken aan je scriptie. Faalangst kan verlammend zijn (je gaat vermijden) of je juist aanzetten tot overdreven perfectionisme (je gaat te lang door en wilt alles te goed doen). Het kan ernstige klachten veroorzaken, zowel mentaal als fysiek.

 

Wat gebeurt er als je faalangst hebt?

Faalangst kan leiden tot onzekerheid, stress, concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en perfectionisme. In je lichaam worden stresshormonen aangemaakt, zoals adrenaline en cortisol. Hierdoor kunnen niet alleen mentale, maar ook fysieke klachten ontstaan. Je kunt last krijgen van hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, overmatig zweten, hyperventilatie, slapeloosheid en zelfs bijvoorbeeld een eetstoornis. Al deze gevolgen van faalangst kunnen je gezondheid in gevaar brengen en daarnaast leiden tot onderpresteren of het niet behalen van je deadline. Een vicieuze cirkel, want minder goed presteren zal de stress en onzekerheid alleen maar voeden.

 

Het Fight-Flight-Freeze mechanisme

Mensen gaan op verschillende manieren om met faalangst. De spanning die in je lichaam ontstaat zorgt ervoor dat je verdedigingsmechanisme wordt ingeschakeld: je vecht, vlucht of bevriest. Dit wordt wel het Fight-Flight-Freeze stressmechanisme genoemd. De perfectionist reageert op de ‘bedreigende’ situatie door extreem hard te werken (Fight), om de kans op falen zo klein mogelijk te maken. Als er dan een goed resultaat wordt behaald, ben je geneigd dit te verklaren door externe factoren. Je hebt vast ‘geluk’ gehad. Als jouw reactie ‘vluchten’ is (Flight), dan wil je voorkomen dat je überhaupt kúnt falen. Je begint niet eens aan de scriptie, geeft het na verloop van tijd op, of stopt met de studie. De spanning kan er ook voor zorgen dat je bevriest (Freeze). In dat geval werkt de faalangst verlammend. Je blijft uitstellen of krijgt geen letter op papier (black-out).

 

Tips: omgaan met faalangst

  1. Maak een plan dat is opgebouwd uit heel kleine stapjes. Focus niet op het einddoel, maar kijk puur naar de kleine, tussentijdse doelen. Elk behaald tussendoel zal je zelfvertrouwen doen groeien.
  2. Waar moet je beginnen? Met wat je wél weet! Beschrijf de resultaten van je onderzoek. Of wat je in de literatuur hebt gevonden over dit onderwerp. Of beschrijf het bedrijf waar je je onderzoek hebt uitgevoerd. Maak een grove eerste opzet. Verschuif en verfijn naarmate je vordert.
  3. Leer jezelf aan om negatieve gedachten om te buigen naar positieve. Niet: ik kan geen scriptie schrijven. Maar: een scriptie schrijven is een uitdaging en ik ga mijn best doen.
  4. Bedenk dat je leert door vallen en opstaan. Accepteer dat je wellicht je deadline niet haalt. Dat kan gebeuren! Wie blijft proberen, faalt niet.
  5. Vergelijk jezelf niet met anderen. Wees je eigen beste vriend en geef jezelf een schouderklopje voor wat er wél lukt.
  6. Maak een dag- of weekplanning. Plan ook tijd in voor ontspanning en sport! Plan jezelf bijvoorbeeld bewust de avonden vrij (vooral perfectionistische faalangststudenten gaan vaak te lang door, met alle stress en lichamelijke gevolgen van dien).
  7. Bouw voor jezelf genoeg rustmomenten in en probeer in een goed ritme te komen. Soms heb je geen les op school en is het verleidelijk om te blijven liggen. Door elke dag op hetzelfde moment op te staan en op vaste tijden aan je studie of scriptie te werken, creëer je ritme en regelmaat. En dat geeft rust!

Laat je bijstaan door een professionele scriptiebegeleider van Topscriptie. Dat lucht op!

Wil je nog meer tips bij of hulp bij faalangst? Lees hier meer!