Studenten moeten ook in hun tweede of derde studiejaar nog een negatief studieadvies kunnen krijgen. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat instellingen hiermee vanaf augustus gaan experimenteren.

Nu al mogen hogescholen en universiteiten een bindend studieadvies opleggen aan eerstejaars studenten die te weinig studiepunten halen. Die studenten moeten dan vertrekken.

De onderwijsinstellingen die aan het experiment meedoen, mogen zelf besluiten of ze de tweede- en derdejaars wegsturen, uitsluiten van gewilde vakken of hun tentamenuitslagen minder lang geldig laten zijn.

Kwaliteit verbeteren
Het experiment geldt voor studenten die in augustus 2013 of 2014 aan hun studie beginnen. Bussemaker wil voorkomen dat studenten na het eerste jaar de teugels te veel laten vieren. Laatstejaars kunnen niet weggestuurd worden.

Hogescholen en universiteiten die meedoen, zijn verplicht de kwaliteit van het onderwijs en van de docenten te verbeteren. Ook hun studiebegeleiding moet beter en studenten die weggestuurd worden, moeten worden geholpen met het zoeken naar een andere opleiding.

“Zesjescultuur”
Bussemaker zei in het Radio 1 Journaal dat ze de zesjescultuur in het hoger onderwijs wil aanpakken. Gemotiveerde studenten worden hier volgens haar door belemmerd. “De zesjescultuur haalt het niveau van het onderwijs naar beneden.”

 

Bron: NOS