Al het geld dat studenten door de langstudeerboete hebben betaald, is teruggestort.

Minister Jet Bussemaker zei woensdagavond in een debat in de Tweede Kamer over het afschaffen van de maatregel dat voor zover bekend alle studenten zijn gecompenseerd. De voorganger van Bussemaker, staatssecretaris Halbe Zijlstra, had eerder gezegd dat er alles aan werd gedaan om het geld uiterlijk 1 december terug te betalen aan studenten.

Volgens een schatting van de studentenorganisaties hebben in totaal ongeveer 40.000 studenten de langstudeerboete geheel of gedeeltelijk betaald. Bussemaker verwacht begin volgend jaar precieze cijfers te hebben.

Profileringsfonds
Er zijn ook studenten die geld hebben gekregen uit het zogeheten profileringsfonds. Dat was bedoeld om studenten te compenseren omdat ze onterecht werden getroffen door de langstudeerboete. Het ging dan bijvoorbeeld om mensen met een handicap of deeltijdstudenten. Zij moeten dat geld nu terugstorten. Dat kan tot 1 maart zonder dat er rente over betaald hoeft te worden. De Kamer nam verder zonder veel treuren afscheid van de langstudeerboete. Veel partijen stelden te zullen instemmen met het afschaffen van de wet, die regelde dat studenten die tijdens hun bachelor- of masterstudie meer dan een jaar vertraging opliepen ruim 3000 euro meer collegegeld moesten gaan betalen.

Schoonheidsprijs
Veel Kamerleden vonden dat het proces rond de invoering en afschaffing niet de schoonheidsprijs verdiende. Vooral het feit dat er in de Kamer rond de verkiezingen een meerderheid was om een einde te maken aan de regeling, maar dat het niet lukte om door te pakken, werd als een mislukking gezien. Uiteindelijk besloot de nieuwe coalitie van VVD en PvdA een einde te maken aan de langstudeerboete.

De Kamer stemt dinsdag over het afschaffen van de regels. Daarna moet de Eerste Kamer er nog mee instemmen. Hoewel de maatregel nu niet meer wordt uitgevoerd, zijn de regels pas daarna echt helemaal verdwenen.

Bron: Nu.nl