Studeren met een handicap is al een uitdaging op zich, maar het vinden van een geschikte kamer kan nog wel eens een grotere opgave zijn. Wie een beperkt budget heeft, komt veelal terecht in een kleine kamer in een slecht toegankelijk gebouw. Zeker nu de woningnood, met name in de grote steden, blijft groeien, kan het voor de 100.000 hbo- en wo-studenten met een of meerdere beperkingen steeds lastiger worden om een geschikte studentenkamer te vinden (Inspectie van het Onderwijs).

Van de bijna 700.000 studenten in het hoger onderwijs, woont 52 procent niet meer thuis. Het overgrote gedeelte, net iets meer dan de helft, woont in een kamer met gedeelde voorzieningen. De overige studenten wonen ofwel in een studio (19 procent) of in een appartement (27 procent). Uit de ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’ blijkt verder dat studenten die op kamers wonen gemiddeld 17 vierkante meter tot hun beschikking hebben, maar dat de meesten op minder dan 13 vierkante meter wonen. Voor studenten die gebruikmaken van bijvoorbeeld een rolstoel of andere hulpmiddelen, kan dit problemen opleveren.

Gedeelde ruimtes en trappen
Daar komt bij dat de gedeelde voorzieningen, zoals de badkamer en de keuken, met maximaal vijf anderen gedeeld moeten worden. De Rijksoverheid stelt als eis dat een badkamer in een studentenhuisvesting minimaal 1,98 m2 moet zijn, terwijl een rolstoeltoegankelijke badkamer zo’n 4 m2 beslaat.  Niet alleen de kamer, maar ook de weg er naartoe kan een belemmering vormen voor studenten met een handicap. Omdat studentenkamers zich vaak in oude, monumentale panden bevinden, beschikken zij veelal over nauwe doorgangen en veel trappen. Wie een lichamelijke handicap of een chronische ziekte heeft, kan daarom baat hebben bij de installatie van een traplift, zodat ook de studentenkamers op de bovenste verdiepingen toegankelijk zijn.

Kamer zelf toegankelijk maken
Wanneer een kamer of studentenhuisvesting nog niet toegankelijk (genoeg) is, kan het door de bewoner zelf aangepast worden. Voor alle aanpassingen, zoals het plaatsen een verhoogd toilet of een traplift, geldt dat er schriftelijke toestemming nodig is van de verhuurder. Het is belangrijk om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken, omdat de verhuurder eventueel kan bijdragen in de kosten of alle kosten op zich kan nemen. Houd er in dat laatste geval wel rekening mee dat de huur verhoogd mag worden. Als er eenmaal toestemming verleend is voor de aanpassing, dan hoeft deze niet verwijderd te worden bij een verhuizing. Maar het kan in veel gevallen wel aan te raden zijn. Mogelijk kunnen de traplift, het verhoogde toilet en/of de drempelhulpen mee naar een andere kamer of woning.