Het aantal midden- en hogere inkomens in het sociale huursegment is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen tot 20 procent, dat stelt minister Blok van wonen in een evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De zogeheten scheefwoners schuiven na een verhuizing ook vaker door naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. De afname van het aandeel scheefwoners lijkt nu vooral te komen door  de strengere toewijzingseisen voor een woning in de gereguleerde sector.

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen met een gereguleerd huurcontract kunnen sinds 2013 aan scheefwoners een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen. Het kabinet wil daarmee de doorstroming van midden- en hogere inkomens  stimuleren. De hogere huurverhoging zorgt ook voor huren die meer recht doen aan de geboden kwaliteit. De kwaliteit komt tot uidrukking in de maximale huurprijs die een verhuurder voor de woning mag vragen. De feitelijke huurprijs ligt daar in de praktijk flink onder.

Uit de door RIGO Research uitgevoerde evaluatie blijkt dat ongeveer de helft van de scheefwoners  de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Vooral de groep met drie achtereenvolgende hogere huurverhogingen heeft nu een huurprijs die flink dichter bij de maximale  huurprijsgrens van de woning ligt. Tegelijkertijd constateert RIGO dat scheefwoners met een inkomensafhankelijke  huurverhoging niet vaker zijn doorgestroomd dan scheefwoners die geen extra huurverhoging kregen. Scheefwoners die besluiten te verhuizen, kiezen wel vaker voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector.

Volgens zowel verhuurders als huurders is de stimulans  van de huurverhogingen voor huurders nog onvoldoende om daadwerkelijk door te stromen. De ‘verhuisprikkel’ wordt groter naarmate huurverhogingen zich opstapelen, vooral bij de hoogste inkomensgroep. Een deel van de huurders stelt ook dat er te weinig mogelijkheden zijn om door te stromen. Zo is er veel vraag naar huurwoningen in het middensegment van de vrije huursector, maar onvoldoende aanbod.

In de Wet doorstroming huurmarkt, die sinds 1 juli van kracht is, staan aanvullende maatregelen om de doorstroming van scheefwoners te stimuleren. Zo vervalt vanaf volgend jaar voor de inkomensafhankelijke huurverhoging het onderscheid tussen midden- en hogere inkomens. De wet maakt het ook mogelijk om een staffeling  bij de huurverhoging te gebruiken. Scheefwoners met de laagste huren kunnen dan binnen de wettelijke maxima een hogere huurverhoging krijgen dan huurders die al dichtbij de maximale huurprijs zitten. Ook worden mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verruimd. Dat draagt bij aan groter aanbod van huurwoningen in de vrije sector.

Bron: Rijksoverheid

 

Heb jij een kamer, studio of appartement die je wilt verhuren? Plaats je advertentie dan volledig kosteloos op Kamernet – het echte allergrootste huurnetwerk van Nederland! Klik hier om een advertentie te plaatsen.