In Den Haag wordt dit jaar beslist over de toekomst van het studentenleven. Studentenorganisaties kijken vol spanning toe. „Als de plannen zoals ze er nu liggen doorgaan, is dat een inktzwart scenario.”

De basisbeurs staat op de tocht en de OV-jaarkaart moet worden afgeschaft. Als kersverse student dichter bij de studie gaan wonen, kan ook niet meer, nu het kabinetsbeleid een bouwstop van studentenwoningen / kamers heeft veroorzaakt. Voor Kai Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), is het een gruwel. „De OV-jaarkaart afschaffen en het tegelijkertijd onmogelijk maken om te verhuizen. Dat is het einde voor de keuzevrijheid van studenten.”

Huren
Door een verandering van de regels voor het bepalen van de huurwaarde is er onverwacht een groot probleem op de kamermarkt ontstaan. Heijneman. „De nieuwe regels zijn gebaseerd op de waarde van het pand en dat pakt heel raar uit voor studentenhuisvesting. Als dit doorgaat, worden de huren van studentenkamers zo laag dat woningbouwverenigingen in de problemen komen. Grote bouwprojecten liggen daarom nu al stil. Als het kabinet hier daadwerkelijk mee doorgaat, dan komt er geen enkele kamer meer bij. Op dit moment is er al een tekort van 30.000 kamers. Als dat zo blijft, zullen huisjesmelkers de situatie nog meer gaan uitbuiten. Huren wordt dan onbetaalbaar. Hier moet een oplossing voor gevonden worden.”

Maar kamernood is niet het enige waar de studenten zich zorgen over maken. Dit jaar wordt ook beslist hoe de basisbeurs vervangen gaat worden door een leenstelsel en wordt de OV-jaarkaart afgeschaft. Ook de ogen van Thijs van Reekum, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), zijn daarom volledig gericht op Den Haag. „Het is een spannend jaar. Het ergst denkbare is dat er nog meer bezuinigd gaat worden. Als de begrotingsnorm van 3 procent niet wordt gehaald, zou dat zomaar kunnen. Maar ook als de plannen zoals ze er nu liggen doorgaan, dan is dat ontzettend slecht.” Heijneman kan dat alleen maar volmondig beamen. „Dat zou een forse tegenslag zijn voor de kenniseconomie.”

Zwaard van Damocles
Heijneman vreest vooral dat studeren vanaf 2014 weer iets voor de rijken wordt. „Het voorstel voor een leenstelsel dat er nu ligt, dat kunnen wij niet sociaal noemen. Nu al is de gemiddelde schuld 15.000 euro. Als dit doorgaat verwachten wij dat het naar 30.000 tot 40.000 euro gaat. Wij maken ons echt zorgen over wat dat betekent voor mensen die zijn afgestudeerd. Kan je dan bijvoorbeeld nog wel een huis kopen?”

Van Reekum wil daarom dat er goed wordt nagedacht over de gevolgen van het nieuwe stelsel. „Wij zouden graag zien dat de studieschuld voortaan niet meer wordt meegenomen bij het aanvragen van een hypotheek. Je betaalt de schuld naar draagkracht terug en deze heeft dus weinig effect op de koopkracht.” Heijneman vindt daarnaast dat er een aanvullende beurs zou moeten komen voor studenten die niet op hun ouders terug kunnen vallen. „Als je rijke ouders hebt, is het verliezen van de basisbeurs natuurlijk vervelend maar zonder die rijke ouders kan zo’n schuld een drempel vormen om te gaan studeren. Dat moet echt vermeden worden. Veel scholieren zullen nog niet beseffen welk zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Maar dit is het jaar waarin bepaald gaat worden of zij in de toekomst nog hun dromen achterna kunnen.”

Bron: Spitsnieuws.nl