Overnamekosten
Overnamekosten zijn kosten voor het overnemen van de spullen van de vorige bewoner. Hieronder valt bijvoorbeeld de vloerbedekking, de gordijnen of misschien zelfs de hoogslaper. Het is vaak voordelig om deze dingen voor een leuke prijs over te nemen, aangezien je ze dan zelf niet hoeft te kopen. Je bent echter niet wettelijk verplicht om spullen van de oude huurder over te nemen. Het kan wel zo zijn dat je min of meer wordt gedwongen door de vorige bewoner omdat hij of zij anders niet de kamer aan jou wilt verhuren.

Sleutelkosten
Sleutelkosten of sleutelgeld is geld dat de verhuurder aan de nieuwe huurder vraagt voor het verkrijgen van de sleutels. De vertrekkende huurder kan ook sleutelkosten vragen. Het vragen van sleutelgeld is echter wettelijk niet toegestaan. Het is een onredelijk beding in de huurovereenkomst, omdat het één van de partijen een onredelijk voordeel oplevert. Heb je toch sleutelgeld moeten betalen? Als je wilt, kun je dit via de rechter terugvorderen. Je hebt dan wel een bewijs van de betaling nodig.

Verhuurkosten
Verhuurkosten zijn kosten die door de huurder moeten worden betaald voor werkzaamheden die de verhuurder maakt bij het opnieuw verhuren van de woning. Denk hierbij aan bijvoorbeeld contractkosten of aan de kosten voor het rondleiden van nieuwe huurders. Het is toegestaan als verhuurder om verhuurkosten te vragen, maar deze kosten mogen niet te hoog zijn. Te hoge verhuurkosten kunnen, net als sleutelkosten, worden teruggevorderd door de rechter.