Tot onze grote spijt zijn er oplichters actief op o.a. Kamernet.nl. Lees hier meer over de werkwijze van deze oplichters en wat je moet doen om te voorkomen dat je wordt opgelicht! Wat doen deze oplichters dan precies?
Ze vragen je na de bezichtiging de borg op voorhand te betalen. Daarna verdwijnen ze uit het zicht en laten ze je zonder kamer en een flink borgbedrag armer achter. We willen jullie er daarom nogmaals goed op wijzen dat je nooit borg of huur moet betalen tot je de sleutels van de kamer in je bezit hebt. Het overmaken van het bedrag moet meestal gedaan worden via Western Union of via TNT. TNT heeft echter geen service waar deze persoon over spreekt (zie ook: TNT). Bij Western Union kan het ontvangen van geld vrij anoniem gebeuren, vandaar dat deze oplichters hier voor kiezen. Ook het opsturen van legitimatie o.i.d. zegt niets. Deze zijn altijd nep! Verder kun je merken dat de oplichter niet echt in gaat op de vragen die je stelt, je altijd gelijk vraagt om te communiceren via de e-mail (in plaats van Kamernet.nl) en ook altijd in het Engels communiceert. Wij screenen alle kamers die op Kamernet.nl worden aangeboden. Helaas weten enkele oplichters de screening, vaak na een aantal keer, te omzeilen. We zijn wel extra alert nu de oplichters actief zijn, maar helaas kunnen wij niet alles tegen gaan.

Blijf zelf dus ook alert en doe geen betaling vooraf!
Niet alle aanbieders die vragen om een borg vooraf te betalen zijn per definitie oplichters. Echter is het slim om bij hen aan te geven dat je alles pas wilt betalen zodra je een contract en een sleutel tot je beschikking hebt. Zo kunnen beide partijen met volle vertrouwen de overeenkomst aangaan.

Ik ben gedupeerd, wat kan ik nu doen?
Ben je zelf slachtoffer geworden van oplichting? Ga dan naar de politie en doe aangifte! Wij kunnen helaas niets voor je doen. Wij helpen de politie waar mogelijk.


Algemene informatie over misbruik op Kamernet.nl

Misbruik melden
Kamernet.nl geeft je hieronder enkele tips en waarschuwingen om misbruik via de website te voorkomen. Mocht je de dupe zijn, meld dit dan aan ons en de politie, zodat beide partijen actie kunnen ondernemen.

Bekijk de omschrijving en foto’s kritisch
Kom je kamers tegen in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht voor 100 euro, dan bestaat de kans dat er iets niet klopt. De gemiddelde huurprijzen liggen in deze steden veel hoger. Wil je weten wat de gemiddelde huurprijs in de stad is waar jij een kamer zoekt? Kijk dan op onze blog, waar je maandelijks de kamermarktrapporten van de grootste studentensteden in Nederland kunt lezen. Indien er foto’s bij de advertentie worden geplaatst, worden deze eerst gecontroleerd door Kamernet.nl. Echter kan het nog steeds gebeuren dat er fictieve foto’s geplaatst worden. Bekijk ze daarom goed en vergelijk ze met de omschrijving die gegeven wordt.

Betaal nooit vooruit
Betaal altijd pas nadat je de kamer hebt bezichtigd en de sleutels in ontvangst kan nemen. Vraag bij betaling ook altijd om een ontvangstbewijs. Er is ook altijd nog de mogelijkheid om de huur per bank over te maken, nadat je de sleutels in ontvangst hebt genomen.

Western Union
Indien je gevraagd wordt een betaling te doen via de dienst van Western Union adviseren wij je dit niet te doen. De Western Union bank wordt vrijwel altijd gebruikt voor oplichting.

Geef nooit op voorhand een kopie van je identiteitsbewijs
Bij het sluiten van een huurovereenkomst is een kopie van je identiteitsbewijs nodig, maar geef deze nooit op voorhand al aan de verhuurder. Doe dit pas bij het sluiten van de huurovereenkomst en het maken van afspraken voor de sleuteloverdracht. Zo kan er geen misbruik worden gemaakt van je identiteitsbewijs.

Stel altijd een huurovereenkomst op
Stel altijd samen met de verhuurder een huurovereenkomst op voordat je de kamer of woning gaat huren. Als de verhuurder geen huurovereenkomst op wil stellen, kan het zijn dat er dingen niet in orde zijn en adviseren wij je ook om hier niet op in te gaan. Op Kamernet.nl vind je enkele voorbeeld huurovereenkomsten die je kunt gebruiken.

Twijfel je of de verhuurder wel de eigenaar van de kamer / woning is?
Kamernet.nl kan helaas niet controleren of de aanbieder van de kamer of woning ook de eigenaar is. Veel kamers worden aangeboden door huurders die op zoek zijn naar een nieuwe huisgenoot en de kamer aanbieden in overleg met de eigenaar. De huurovereenkomst moet je altijd sluiten met de verhuurder. Bij onderhuur hoeft dat niet perse, maar is het wel verstandig om te controleren of de verhuurder op de hoogte is van de onderhuur. Online kan je checken wie de eigenaar van een woning is, dat kan via de website van het Kadaster.

Seksuele handelingen in ruil voor kamer
Indien kamers worden aangeboden tegen betaling in natura, worden deze door Kamernet.nl niet geaccepteerd en dus ook niet geplaatst. Echter heeft Kamernet.nl geen controle over de overige communicatie tussen kamerzoekende en verhuurder. Een verhuurder kan nadat iemand heeft gereageerd alsnog de kamer aanbieden in ruil voor seksuele handelingen. Mocht dit voorkomen, meldt dit dan direct aan ons. Dan kunnen wij actie ondernemen en de verhuurder blokkeren.

Bemiddelingskosten
Kamernet.nl vraagt geen bemiddelingskosten, omdat kamerzoekenden en verhuurders zelf met elkaar in contact komen en overkomsten sluiten. Advertenties waarin gevraagd wordt om bemiddelingskosten worden op Kamernet.nl niet geaccepteerd. Het kan wel voorkomen dat zodra je in contact komt met een verhuurder, er alsnog om bemiddelingskosten wordt gevraagd. Meld dit dan aan ons, dan ondernemen wij daar actie op.

Aangifte bij de politie
Wanneer je oplichting of ander misbruik hebt geconstateerd kan je hier aangifte van doen bij de politie. Dit moet je echt zelf doen en kan Kamernet.nl niet voor je doen. Je kan wel een kopie van je aangifte aan ons opsturen, zodat wij ervan op de hoogte zijn dat er aangifte is gedaan.

Wat doet Kamernet.nl met misbruikmeldingen?
Iedere melding van misbruik wordt geregistreerd en gecontroleerd door Kamernet.nl. Zo zien wij ook meteen of er al meerdere meldingen zijn gedaan en welke actie daarop is ondernomen. Wanneer er inderdaad sprake is van misbruik wordt er veelal contact opgenomen met de misbruiker om hem of haar de gelegenheid te geven een reactie te geven. Daarnaast wordt de advertentie en/of de misbruiker verwijderd van Kamernet.nl . En worden de gegevens van de misbruiker geregistreerd zodat hij of zij zich niet opnieuw kan registreren met die gegevens. Verder is het afhankelijk van de situatie welke acties er nog meer worden ondernomen door Kamernet.nl. Om misbruik te melden, klik op de button ‘maak een melding’ of ‘melden’ en geef het soort misbruik aan. Wij reageren hier zo snel mogelijk op.

Misbruik melden met een uitgebreider verhaal? Je kunt ook altijd mailen naar de ledenservice.


We are sorry to anounce that, among others, Kamernet has become a target of scammers. In this article you can read more about the way these criminals work and what you can do to prevent them from stealing your money!

The most usual thing that scammers do is asking you for a “payment” before you have even seen the room. After you make the payment they dissapear and you will never hear from them again. Thats why we would like to point out that you should never ever make a payment for rent or bail before you receive the keys to the apartment.

Scammers most usually want you to pay through semi-anonymous payment systems like Western Union. Or sometimes even through TNT. Fact is, TNT doesn’t even offer a payment service (see: TNT). So please stop the conversation right away and notify us if these methods are addressed. Receiving the payment through Western Union can be done pretty anonymously. This is why scammers mostly choose this option.

Even if the so called “landlord” sends you a copy of his or her ID, he or she should not be trusted. These ID’s are fakes, which they stole from other people on the internet.

Some important scammer characteristics are:

  • They never answer your question directly. They talk about something totally different.
  • They always ask to communicate through e-mail.
  • They always communicate in English.

All the rooms offered on Kamernet go through a screening process. The rooms that get through the screening process go live on the website. From time to time the scammers find new ways to get through our screening processes and place the fake room. We have decided to write this article to warn our users about this possible threat.

Stay sharp and never pay in advance!
Not all landlords that ask you to pay the bail in advance are scammers. It’s important to let these landlords know that you are only willing to pay after you have a signed contract and a key. This way you make sure that you’re money is safe and both sides can agree with mutual trust.

I’ve become a victim of a scam, what can I do?
Have you been scammed? Then go to the police ASAP and press charges. Unfortunately we can’t do anything for you. However, we will help the police in whatever way we can.


General information about abuse on Kamernet

Reporting abuse
Underneath, Kamernet gives you some tips on how to prevent abuse.

Always be critical
Do you run into Rooms in Amsterdam or Utrecht for 100 euro? Then something isn’t right! Be critical and keep in mind: “If it’s too good to be true, then it probably is”.

Never send a copy of your ID in advance
Be sure that you do not send a copy of your ID or passport to the landlord untill the moment you agree to sign contracts. Else, these documents could be abused.

Always set up a contract
Always set up a contract with the landlord. This way both sides know exactly what they are obliged to. On our blog you can find several example contracts (in Dutch).

Do you doubt if the landlord is the owner?
Kamernet unfortunately can’t check if the person offering the room is the actual owner. A lot of rooms are also placed on the website by other inhabitants of the house, who are looking for a roommate. The contract should always be made with the landlord or the main tenant (with permission of the landlord). But it’s always good to check who the owner of a house is. That can be done through the “Kadaster

Sexual harassment
Whenever rooms on Kamernet are offered against “payment in kind”, they are blocked and deleted straight away by our screening team. Unfortunately Kamernet does not controll the communications between a landlord and a possible tenant. So a landlord can always offer the tenant to pay in this way, for example by having sex. Please let us know if you run to anything like this. We will make sure that this person will not be able to use our website anymore.

Mediation costs
Kamernet does not ask mediation costs and will never do so. For the landlord and tenant get in touch with each other by using Kamernet. Landlords are not allowed to ask mediation costs on Kamernet. Ads in which they do, are removed right away. If you run into a landlord that asks a mediation fee, then please let us know. We will take action.

What does Kamernet do with notifications of abuse?
Each and every notification of abuse that comes in on Kamernet is registered and checked with caution. This way Kamernet can see how many notifications have been made and what the reason is. If there is indeed abuse, Kamernet will take the right action. Based on the situation, the landlord will either be warned or removed and blocked from the website. To notify us about abuse click on the “Notify” button and let us know what kind of abuse it is. We will react as soon as possible.Do you want to report abuse or do you wish to tell us more? You can always e-mail us.