Als verhuurder heb je een aantal rechten, maar vooral ook verplichtingen indien je een kamer of appartement verhuurt. Voor deze rechten en plichten zijn duidelijke regels opgesteld. Hieronder vind je een overzicht van de meest belangrijke regels die je in acht moet nemen.

Rechten
Als verhuurder heb je recht…

 • op wonen zonder overlast van de huurder(s) of zijn/haar gasten.
 • om op tijd te huur te ontvangen op de wijze en het moment die jij zelf bepaalt.
 • op schadevergoeding indien de huurder(s) of zijn/haar gasten schade aanrichten aan de woning of de inboedel.
 • om zelf de bestemming van de woning te bepalen (bijvoorbeeld dat de ruimte alleen om te wonen mag worden gebruikt).
 • om wijzigingen aan de woonruimte toe te staan of af te wijzen.
 • op dat de huurder zijn onderhoudstaken uitvoert. De huurder moet klein onderhoudswerk zelf uitvoeren en betalen.
 • op dat de huurder jouw spullen niet zonder toestemming gebruikt.


Verplichtingen
Als verhuurder ben je verplicht …

 • om de woonruimte aan de huurder ter beschikking te stellen.
 • om de kamer in goede staat van onderhoud op te leveren.
 • om groot onderhoud en grote reparaties uit te voeren.
 • om de huurder rustig woongenot te verschaffen. Dit betekent dat je niet zonder toestemming de kamer van de huurder mag betreden en zijn/haar privacy moet respecteren.
 • om energie (gas en stroom) en water te leveren, indien dit in de huurovereenkomst is opgenomen.
 • om één keer per jaar een servicekosten overzicht aan de huurder te overhandigen.
 • om de huurder in staat te stellen om de gedeelde voorzieningen, zoals de woonkamer of keuken, 24 uur per dag te bereiken.