Als huurder heb je natuurlijk een aantal rechten, maar ook een aantal verplichtingen wanneer je een kamer of appartement huurt. Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste regels die gelden bij de kamerhuur.

Als huurder heb je het recht …

 • op huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder niet zomaar het contract kan opzeggen zonder wettelijke reden.
 • om gemeenschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld de woonkamer of keuken) 24 uur per dag te kunnen gebruiken.
 • om de kamer naar eigen inzicht in te richten, verven en behangen. Het gaat hier om aanpassingen die bij vertrek weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Voor andere veranderingen moet je als huurder schriftelijk toestemming vragen bij de verhuurder. De verhuurder moet binnen 8 weken reageren op jouw schriftelijke verzoek.
 • op rust en woongenot. Als huurder moet je kunnen wonen zonder overlast van de verhuurder.
 • op privacy. De verhuurder mag nooit zonder toestemming de kamer van de huurder betreden. In uitzonderlijke gevallen van spoed mag de verhuurder wél de kamer binnenkomen, bijvoorbeeld wanneer er een waterleiding gesprongen is.

Als huurder ben je verplicht …

 • om je huur op tijd te betalen op de manier en op de momenten zoals dat met de verhuurder is afgesproken.
 • om je als ‘goede huurder’ te gedragen. Hieronder valt dat je de kamer niet mag vernielen, overzicht mag veroorzaken etc. De vanzelfsprekende zaken dus.
 • om de schade te vergoeden die jij of je gasten aanrichten aan de woning of inboedel. Het gaat hier om schade uit een oorzaak die aan de huurder is toe te rekenen.
 • om kleine reparaties en onderhoud zelf te verrichten en te betalen. Hier vind je meer informatie over onderhoudstaken die voor de rekening komen van de huurder dan wel de verhuurder.
 • om bij het beëindigen van de huurovereenkomst de kamer in goede staat achter te laten. Je dient de kamer achter te laten zoals dat is omschreven in de opnamestaat (die je hebt ondertekend bij het sluiten van de huurovereenkomst).
 • om je te houden aan de huurovereenkomst. Indien hierin staat dat je de kamer niet mag onderverhuren, mag dit ook niet zonder toestemming van de verhuurder.
 • om alleen de spullen van de verhuurder te gebruiken en zijn privé-vertrekken te betreden, indien hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven.