Het nieuwe regeerakkoord is er. Één van de doelstellingen hierin is “De woningmarkt op gang brengen”. Maar wat betekent dit voor jou als verhuurder? De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor de economie en enorm belemmerend voor mensen die willen huren. De nieuwe regering heeft een aantal plannen om de woningmarkt opnieuw in beweging te brengen.

Huurtoeslag

De huurtoeslag blijft bestaan om huren voor lagere inkomens betaalbaar te houden. Verhuurders mogen hierbij werken met een “huursombenadering”

 

  • Bij de “huursombenadering” krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu relatief goedkoop gevonden worden krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Via de “maximale huursomstijging” reguleert de overheid de totale stijging van de huren (de huursom).

Het woningwaarderingsstelsel

Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5% van de waarde op basis van de “wet waardering onroerende zaken”. Hiermee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem. Voor huurders met een inkomen boven €43.000,- wordt de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Na vertrek van de zittende bewoner geldt de maximale huurprijs weer. Zo wordt het “scheefwonen” aangepakt.

Energielabel speelt geen rol meer

Voor energiebesparing betekent het nieuwe regeerakkoord dat het energielabel geen rol meer speelt en het waarschijnlijk minder aantrekkelijk voor verhuurders wordt om te investeren in energiebesparing. Uit onderzoek is gebleken dat het verschil tussen groene (A, B, C) en niet-groene labels ongeveer 3% verschil kan maken in de verkoopprijs bij vergelijkbare woningen. De heffing waar verhuurders mee te maken krijgen heeft ook grote negatieve gevolgen voor investeringen in energiebesparing. Er blijft simpelweg weinig over om van te investeren.

Bij Kamernet.nl zijn wij nieuwsgierig naar wat jij van deze plannen vindt. Ben je het er mee eens of vind je dat het totaal anders zou moeten? Beantwoord onze poll!