Waarborgsom (Borg)
De waarborgsom (ook wel; borg) dient voor verhuurders als een soort onderpand. Indien de huurder een huurachterstand oploopt of schade aanbrengt aan het verhuurde, heeft de verhuurder op deze manier een kleine buffer. Bijna altijd wordt er door de verhuurder een waarborgsom gevraagd.

De hoogte van de waarborgsom
De hoogte van de waarborgsom moet redelijk zijn. Dit betekent dat de borg niet zo hoog mag zijn dat het een redelijk voordeel voor de verhuurder oplevert. Meestal betreft de borg één maand huur. Twee maanden huur is over het algemeen niet redelijk, tenzij de huurprijs vrij laag is.

Betaling van de waarborgsom
Wanneer je de borg betaalt is het slim om hier een kwitantie of bewijs van betaling bij te vragen. Ook is het raadzaam om het geld per rekening over te maken in plaats van contant. Dit voorkomt later veel gedoe.

Teruggave van de waarborgsom
Bij teruggave van de borg is het niet gebruikelijk om rente over de borg te verrekenen. Het bedrag wat je terugkrijgt is dus het bedrag dat je aan de verhuurder hebt betaald. Wanneer er iets verrekend is, wordt dit bedrag natuurlijk in mindering gebracht.

Problemen met de waarborgsom
Tegenwoordig kun je niet meer bij de huurcommissie terecht met vragen over de borg. Het is alleen nog mogelijk om hiervoor naar de rechter te stappen. Als je je borg niet terugkrijgt aan het einde van de huurovereenkomst, terwijl hier geen geldige reden voor is, kun je de borg terugvorderen van de verhuurder wegens onverschuldigde betaling. Hier vind je een standaardbrief waarmee je de verhuurder hiervan in gebreke stelt.